Základné informácie a podmienky

K prenajatiu vozidla je potrebné:

1) Fyzická osoba:

 • doklad totožnosti: platný občiansky preukaz alebo cestovný pas 
 • platný vodičský preukaz 
 • zaplatiť dohodnutý prenájom a zálohu ktorej výška závisí podľa typu vozidla

2) Právnická osoba:

 • originálny výpis z obchodného registra
 • doklad totožnosti: občiansky preukaz, alebo pas štatutárneho zástupcu (konateľa) spoločnosti
 • vodičský preukaz osoby, ktorá bude jazdiť na prenajatom vozidle
 • zaplatiť dohodnutý prenájom a zálohu ktorej výška závisí podľa typu vozidla

Záloha za vozidlo, poistenie:

Pri prenájme ktorý prebehol bez poškodenia vozidla je záloha vrátená v plnej výške. V prípade nehody resp. poškodenia vozidla vinou nájomcu, bude záloha zaúčtovaná v prospech prenajímateľa ako spoluúčasť pre poisťovňu. Ak nehoda nebola zapríčinená vinou nájomcu a vinník je známy, záloha mu bude vrátená. Vozidlá majú zákonné a havarijné poistenie, ktoré zahŕňa aj poistenie proti odcudzeniu vozidla ako aj vandalizmus spôsobený na prenajatom vozidle s územnou platnosťou Európa.

Platba za vozidlo:

Dohodnutý prenájom a zálohu za vozidlo je potrebné uhradiť pri preberaní vozidla jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • v hotovosti
 • bankovým prevodom
 • platobnou kartou, prostredníctvom mobilného POS terminálu

Akceptujeme nasledujúce platobné karty: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, JCB Cards, ZBK, Diners Club, American Express. Pri platbe kartou bude nájomne a záloha zablokovaná na účte. Po vrátení nepoškodeného vozidla bude zrealizovaná platba a uvoľní sa záloha.

Všeobecné informácie:

Vozidlo je potrebné si objednať vopred jedným z týchto spôsobov:

 • telefonická objednávka
 • online, vyplnením formulára
 • prostredníctvom mailovej adresy
 1. Vozidlo zákazník preberá a vracia prenajímateľovi s plnou nádržou paliva.
 2. Vodič musí byť držiteľom vodičského oprávnenia minimálne 36 mesiacov (3 roky), pre skupinu vozidiel, ktoré majú byť predmetom prenájmu.
 3. Prevádzkový čas autopožičovne je od 7:00 do 18:00 každý deň v roku, pričom vozidlo je možné si prevziať aj mimo týchto hodín po dohode vopred, bez príplatku.
 4. Dennou sadzbou sa rozumie 24 hodín od začatia prenájmu. Za prekročenie prenájmu o viac ako 60 minút je účtovaný ďalší deň prenájmu.
 5. Výjazd zo Slovenska je potrebné nahlásiť. S vozidlom je možné cestovať do krajín Európskej Únie len na základe povolenia.
 6. Denný limit na prejazdené kilometre s vozidlom je 200 km (t.j. v priemere do 200km na deň prenájmu). Pri prenájme na viac ako 1 mesiac: max 3000 km/mesiac.

Vernostné zľavy :

Vernostné sadzby poskytujeme len pre individuálnych zákazníkov a dlhodobých klientov.